IPSUM – Elektros Darbai

VŠĮ KAUNO PANEMUNĖS SLAUGOS IR PALAIKOMOJO GYDYMO LIGONINĖ

2012 - 2014

– Elektrotechnikos, žaibosaugos;
– Priešgaisrinės signalizacijos;
– Centralizuotos pagalbos iškvietimo sistemos;
– Kompiuterinio-telefoninio tinklo;
– Apsauginės signalizacijos;
montavimo darbai.