IPSUM – Elektros Darbai

UAB „VETMARKET“

2016

– Elektrotechnikos, žaibosaugos;
– Priešgaisrinės signalizacijos;
– Kompiuterinio-telefoninio tinklo;
– Apsauginės signalizacijos;
– Vaizdo stebėjimo sistemos
montavimo darbai.