IPSUM – Elektros Darbai

Vaikystės lobiai

2014

– Elektrotechnikos, žaibosaugos;
– Priešgaisrinės signalizacijos;
– Kompiuterinio tinklo;
– Apsauginės signalizacijos;
montavimo darbai.