IPSUM – Elektros Darbai

Ignalinos PK

2014 - 2015

– Elektrotechnikos, žaibosaugos;
– Priešgaisrinės signalizacijos;
– Kompiuterinio tinklo;
– Apsauginės signalizacijos;
– Įeigos kontrolės sistemos;
– Vaizdo stebėjimo sistemos
montavimo darbai.